FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK – ODDZIAŁ W LUBLINIE 
„Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”

Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, 20-080 Lublin
Tel/Fax.: 81 741-30-00

Biuro projektu: ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin
Tel/Fax.: 81 745-06-00
e-mail:  fundacja@fundacja-pan.lublin.pl