Witaj!Trafiłeś na platformę e-Barometr.

Czym jest e-Barometr?

Czym jest e-Barometr? To e-platforma umożliwiająca współpracę ZSZ z pracodawcami i badanie jej skuteczności.
Jest programem komputerowym do monitorowania losów absolwentów, sieciowania (networking) uczniów szkół zawodowych chcących odbyć praktykę z potencjalnym praktykodawcą. Umożliwia badanie jakości współpracy zasadniczych szkół zawodowych z pracodawcami. Jest to program komputerowy do corocznej aktualizacji zapotrzebowania przedsiębiorców na zawody i specjalności w skali lokalnej.

Jak działa e-Barometr?

Bada skuteczność kształcenia (profil ucznia/absolwenta a oczekiwania rynkowe)
Networking- baza danych- zapotrzebowanie uczniów na praktyki
Networking- baza danych- zapotrzebowanie pracodawców na zawody
Bada jakość współpracy szkół i pracodawców.
On- line obserwatorium rynku pracy.

Dla kogo?

Platforma dedykowana jest przede wszystkim dla zasadniczych szkół zawodowych, dyrektorów, nauczycieli, uczniów i pracodawców.
Dzięki temu narzędziu szkoły będą mogły generować raporty z wybranych zakresów danych, na bieżąco aktualizować swoje programy rozwojowe oraz dostosowywać ofertę kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy, co pozwoli na zwiększenie szans absolwentów na znalezienie pracy.
Uczniowie szkół zawodowych poprzez aktualizowanie swojego profilu, wypełnianie udostępnionych testów mają szanse na (networking) sieciowanie z potencjalnym praktykodawcą.
Absolwenci mogą zbudować historię swojego zatrudnienia i wygenerowane swoje CV. Jak również przejrzeć listę ofert pracy na portalu, dodanych przez pracodawców.
Pracodawcy mogą stworzyć profil idealnego kandydata - ucznia na praktyki, i wyszukiwać uczniów najlepiej pasujących do podanych kryteriów, dodawać i edytować oferty pracy.
Korzystanie z portalu e-Barometr jest bezpłatne

 

Korzystanie z portalu e-barometr jest bezpłatne.


Platforma e-Barometr powstała w ramach projektu innowacyjnego pn.: „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami” realizowanego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”.

 

Zapraszamy na stronę internetową projektu www.lrkz.pl